You are hereIstoric

Istoric


Centrul de Cercetare în

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

din

Universitatea “Politehnica” din TimiÅŸoara

(CCCTI-UPT)

 

Scurt istoric

 

2001 – Ia fiinţă Centrul de Cercetare ÅžtiinÅ£ifică în Automatică ÅŸi Calculatoare al Facultăţii de Automatică ÅŸi Calculatoare din Universitatea „Politehnica” din TimiÅŸoara,  la data de 11.05.2001 în baza certificatului nr.72/CC-C eliberat de către Consiliul NaÅ£ional al Cercetării ÅžtiinÅ£ifice din Învăţământul Superior al Ministerului EducaÅ£iei ÅŸi Cercetării.

 

2011 – Este acreditat intern Centrul de Cercetare în Calculatoare ÅŸi Tehnologia InformaÅ£iei  al Universităţii „Politehnica” din TimiÅŸoara,  la data de 21.07.2011 drept urmare a hotărârilor Senatului UPT din 21.07.2011 ÅŸi 12.01.2012.